Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto Obchodní podmínky. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží).

3. Objednávka zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky, např. telefonicky či elektronickou poštou.

4. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení nebo výměna zboží)

Objednatel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to bez uvedení důvodů. Pokud se tak rozhodne, je objednatel povinen v uvedené lhůtě vrátit zboží na adresu prodávajícího. Poštovné a balné za odeslání vraceného zboží hradí objednatel. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí odpovídající částku bankovním převodem na účet kupujícího. Pokud nebude vrácené zboží v původním obalu, bude nést známky používání, bude poškozené, nebo nebude kompletní, má prodávající právo úměrně snížit vracenou částku za zboží.

5. Záruka

Pokud není stanoveno jinak, je standardní záruční doba 24 měsíců.

Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně (elektronickou poštou), bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

6. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na www stránkách jsou platné v okamžiku objednání.

Kupní cenu lze uhradit v hotovosti při převzetí balíku od České pošty (Dobírka) nebo předem převodem na účet prodávajícího. K ceně zboží je připočítána cena dopravy. Při platbě předem na účet se předpokládá, že částka za objednané/rezervované zboží bude uhrazena nejpozději do 10 dnů od objednání, není-li s prodávajícím ujednáno jinak. Při platbě převodem prodávající po objednání zboží potvrdí e-mailem jeho dostupnost, celkovou částku k převodua číslobankovníhoúčtua to obvykle nejpozději následující pracovní den. Při nezaplacení zboží v uvedené lhůtě si prodávající vyhrazuje možnost zrušení objednávky.

7. Dodání zboží

Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty jako doporučená zásilka nebo cenný balík. Kupující si může s prodávajícím dohodnout i jiný způsob dodání zboží (obchodní balík, kurýrní doručení apod.). Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad neprodleně kontaktovat přepravce.

8. Poštovné a dobírkovné

dle aktuálního sazebníku

9. Zásilky do zahraničí a na Slovensko

Objednávky expedujeme i do zahraničí. Pro výši poštovného a způsob platby nás prosím kontaktujte na info@bunaty.cz, odvíjí se v závislosti na zemi určení.

10. Dodací lhůty

Kupující souhlasí , že veškeré objednané zboží zůstává majetkem prodávajícího do úplného uhrazení celé fakturované částky !

O termínu dodání objednaného zboží informuje prodávající kupujícího po potvrzení objednávky. Nebude-li možné dodržet termín dodání zboží, podá prodávající kupujícímu zprávu elektronickou poštou.

Pokud je zboží skladem, je zásilka předána České poště zpravidla do čtyř pracovních dnů po přijetí objednávky. Pokud zboží není skladem, dodací lhůta se prodlužuje a kupující je informován elektronickou poštou.

11. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:
11.1 Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

11.2 Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

11.3 Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

11.4 Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

11.5 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

11.6 Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

12. Další ujednání

Podáním objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek uvedených na internetových stránkách prodávajícího ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky. Kupující bere na vědomí, že zobrazované barvy zboží mohou být zkreslené digitalizací.

 

Provozovatelem e-shopu je společnost Fotopast shop s.r.o., se sídlem Pardubická 222Srnojedy 530 02, identifikační číslo: 06844511